ACTIVITATEA CONSILIULUI CONCURENŢEI – 2016

CONCENTRĂRI ECONOMICE

 •  În anul 2016, numărul deciziilor privind notificări de concentrări economice a fost de 59, în creștere cu 59% faţă de anul 2015.

INVESTIGAŢII DECLANŞATE: 

 • În 2016 au fost declanşate 12 investigaţii privind posibile încălcări ale Legii concurenţei, cu una mai puţin faţă de 2015 şi cu 3 mai multe comparativ cu 2014. Dintre acestea, 33% au ca obiect posibile înţelegeri de tip cartel și 25% posibile abuzuri de poziţie dominantă,
 • Investigaţiile vizează, printre altele, prelucrarea lemnului; mesaje scurte; închirierea terenurilor aparţinând domeniului public al statului şi care fac parte din infrastructura portuară; servicii de acces la infrastructura de comunicaţii; distribuţia angro şi en detail de medicamente; agenţiile de turism; piaţa serviciilor notariale.
 • Anul trecut, au fost declanşate 5 anchete sectoriale, faţă de niciuna în 2015, care analizează: piaţa exploatării resurselor de ape minerale naturale din România, piaţa drepturilor de autor şi drepturile conexe, piaţa serviciilor bancare de retail, sectorul 2 producţiei şi comercializării cimentului din România, comerţul electronic – componenta referitoare la strategiile de marketing.

INVESTIGAŢII FINALIZATE:

 • Consiliul Concurenţei a finalizat 25 investigaţii de încălcare a Legii concurenţei, faţă de 21 în anul 2015.
  –    48% din cazurile finalizate (12 din 25 de cazuri) au avut ca obiect înţelegeri verticale (producător –furnizor).
  –   28% din cazurile finalizate (7 din 25 de cazuri) au vizat fapte de tip cartel sau practici abuzive.
 • De asemenea, în 2016 au fost finalizate 5 anchete sectoriale (comparativ cu 1 în 2015), în domenii ce au vizat: piaţa serviciilor furnizate de practicienii în insolvenţă, energie electrică, servicii de salubrizare la nivel naţional, asigurări auto, NetCity.

AMENZI

 • În anul 2016, Consiliul Concurenţei aplicat amenzi de 68.438.985,74 lei (15,20 milioane euro). Principalele sancţiuni:
  –    22.317.212 lei (4,9 milioane euro): 7 companii de pe pieţele serviciilor de pilotaj şi remorcaj de manevră a navelor maritime: Canal Sea Services SRL, Black Sea Pilots SRL, Maritime Pilot SRL, Black Sea Services SRL, Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA, Logistic Remo Services SRL şi Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa (CNAPM): înţelegeri şi abuz
  –   15.063.781 lei (aprox. 3,3 milioane euro): Porta KMI România SRL şi 24 distribuitori au stabilit preţurile de revânzare sau cotele de adaos commercial            –    13.061.813 lei (aproximativ 2,9 milioane euro): Ariston Thermo Romania SRL şi 15 distribuitori pentru fixarea preturilor de revânzare 3                          –     8.951.540 lei (aproximativ 1,9 milioanne euro): 5 companii producătoare de lactate pentru trucarea unor licitaţii în cadrul Programului Cornul şi Laptele, în Giurgiu, Ialomiţa şi Dolj
  –   1.423.134 (aproximativ 314.000 euro): 27 companii de pe piaţa de lacuri şi vopsele din România (1 producător şi 26 distribuitori)
  –   990.027 lei (aprox. 220.006 euro): Baxi România SA și 50 de distribuitori pentru stabilirea preţurilor de revânzare
  –    819.322 lei (182.000 euro): Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) pentru restricţionarea concurenţei pe piaţa serviciilor de audit financiar.
  –   766.255 lei (aproximativ 169.357 euro): Publicis Groupe Holdings B.V nu a notificat preluarea S Zenith Media Communications SRL.
 • Au fost sacționate 119 companii/asociaţii, dintre care 93 au recunoscut că au încălcat legea și au beneficiat de reduceri ale amenzilor.

INVESTIGAŢII ÎN DERULARE:

 •  La sfârşitul lunii decembrie 2016, Consiliul Concurenţei avea în derulare 34 de investigaţii de încălcare a legii, cu 15% mai puţine faţă de finalul anului 2015.
 •  41% dintre investigaţiile în curs la 31 decembrie 2016 vizau înţelegeri de tip cartel.
 • La aceeași dată, erau în curs de desfășurare 11 anchete sectoriale faţă de 13 la finalul lunii decembrie 2015.

  INSPECŢII INOPINATE:

 •  În anul 2016, au fost organizate 13 acţiuni de inspecţie inopinată la 68 de sedii şi puncte de lucru.

  RELAŢIA CU INSTANŢELE DE JUDECATĂ

 • Consiliul Concurenţei a avut calitate procesuală în 189 de dosare, în scădere cu 4,5% fată de 2015.
 •  Procentul hotărârilor irevocabile favorabile (Înalta Curte de Casație și Jusiție), în materie de concurenţă, a fost de 94,73 %, în timp ce procentul hotărârilor definitive (Curtea de Apel București) favorabile a scăzut la 86,48%.
 • Referitor la menţinerea de către instanţele judecătoreşti a nivelului sancţiunilor, procentul amenzilor menţinute irevocabil de Înalta Curte de Casație și Jusiție a fost de 81%.

  AJUTOR DE STAT

 •  Consiliul Concurenţei a analizat 122 de acte normative din punct de vedere al incidenței cu reglementările ăn domeniul de ajutorului de stat
 •  De asemenea a emis aviz din punct de vedere al conformității cu reglementările europene în domeniu pentru 74 de măsuri de ajutor de stat și de minimis.
 • scăzut numărul plângerilor depuse la CE privind posibile ajutoare de stat ilegale sau utilizate abuziv inclusiv datorită închiderii unora din cele aflate în lucru.
 • În vederea definitivării analizei notificărilor/prenotificărilor/investigațiilor/plângerilor aflate în atenția CE,     s-au extins și solicitările de informații din partea forului comunitar. Numărul de cereri de prelungire a termenelor de răspuns din partea autorităților române la solicitările CE a crescut sensibil în condițiile creșterii numărlui solicitărilor de clarificări din partea acesteia.
 •  În anul 2016 au fost finalizate prin decizie de autorizare din partea CE următoarele cazuri:
  –    Ajutor de stat Centrala Electrică Eoliană Fântânele Vest; o Ajutor de stat Centrala Electrică Eoliană Cogealac;
  –   Modificarea ajutorului de stat acordat pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul SN pentru Închidere Mine Valea Jiului Petroșani ca urmare a includerii în planul de închidere a minelor de la Complexul Energetic Hunedoara;
  –     Ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului SA; o Amendamentele aduse Schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, instituită prin HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare;
  –    Investigaţia privind finanţarea aeroporturilor regionale; o Modificarea legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

  PROIECTE

 •  S-a finalizat proiectul OCDE care a vizat analiza impactului reglementărilor în vigoare în trei sectoare cheie ale economiei romanești: transporturile, procesarea produselor agroalimentare şi construcțiile. Raportul cuprinde 152 de recomandări pentru îmbunatăţirea cadrului de reglementare în cele trei sectoare, recomandări care urmează a fi implementate în perioada următoare.
 •  Monitorul Prețurilor: www.monitorulpreturilor.info, platforma care afişează preţurile practicate de principalii retaileri pentru produsele care fac parte din coşul zilnic. Platforma, 5 gestionată de Consiliul Concurenţei, este realizată cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), al companiei de cercetări de piaţă Nielsen, al asociaţiei GS1 şi al retailerilor Mega Image, Lidl, Kaufland, Selgros, Carrefour, Penny, Profi.                        –     Instrument a fost utilizat de consumatori: 20.000 utilizatori unici zilnc în decembrie, 15.000 în prima parte din ianuarie.

  AVIZE ŞI PUNCTE DE VEDERE

 •  În 2016, Consiliul Concurenţei a emis 60 avize, 8 puncte de vedere şi 91 opinii şi a demarat proceduri de consultare şi suport tehnic pentru autorităţi sau instituţii cu rol de reglementare.

  Printre recomandările Consiliului Concurenţei se numără:

 •  Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la RCA: recomandările Consiliului Concurenței au fost preluate
  –   domeniul utilităţilor publice: adoptarea Legii nr.225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – în urma recomandărilor Consiliului Concurenţei, au fost introduse o serie de modificări menite să îmbunătăţească modul în care autorităţile locale prestează serviciile comunitare de interes public, precum şi măsuri de reglementare a acestui domeniu (alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; salubrizarea localităţilor; iluminatul public; transportul public local).
  –     Astfel, au fost introduse noi principii care să guverneze organizarea, furnizarea/prestarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; adaptabilitate la cerinţele 6 utilizatorilor; accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public; protecţia utilizatorilor.
  –    De asemenea, s-a prevăzut că procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte potrivit Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi a Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
  –    În derulare: Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. Acest act normativ transpune Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene.
back to top