Amendamentele la OUG 20/2016 ar putea creste deficitul cu cel putin 0,25% din PIB in 2017

Consiliul fiscal apreciază că amendamentele adoptate de Parlament la Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 ar majora deficitul bugetar cu cel puțin 0,25% din PIB, respectiv două miliarde de lei, în anul 2017, în lipsa unor măsuri compensatorii de natura veniturilor ori cheltuielilor.

Potrivit unui document remis recent, Consiliul fiscal validează calculele de impact primite de la Ministerul Finanțelor Publice, conform cărora amendamentele aprobate ar atrage o majorare a cheltuielilor de personal în anul 2017 cu 4,85 miliarde lei și un efect de runda întâi la nivelul deficitului bugetar de 2,9 miliarde de lei, ulterior considerării veniturilor suplimentare pe care majorările salariale le-ar determina automat la nivelul contribuțiilor sociale datorate de angajator și angajați, precum și la nivelul încasărilor din impozitul pe venit. „Efecte de runda a doua asupra veniturilor bugetare ar apărea doar în lipsa unor măsuri compensatorii și, deci, doar în măsura în care deficitul din 2017 ar fi lăsat să se majoreze cu cuantumul efectului de runda întâi identificat (cu 2,9 miliarde de lei ori 0,35% din PIB). Chiar acceptând existența unui multiplicator fiscal ridicat de circa 0,8 pentru cheltuielile de personal, veniturile generate de o creștere economică suplimentară de 0,2-0,3 p.p. ar fi mai mici de un miliard de lei, ceea ce implică o creștere a deficitului bugetar cu cel puțin 2 miliarde de lei (0,25% din PIB)”, explică specialiștii.

Potrivit acestora, în urma implementării amendamentelor, cheltuielile de personal ar ajunge anul viitor la cel puțin 7,8% din PIB și nu s-ar încadra în plafonul stabilit prin Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, de 7,4% din PIB.”Din perspectiva plafonului cheltuielilor de personal în vigoare aferent anului 2017, definit de Legea nr. 338/2015 la un nivel de 7,4% din PIB, ar fi imposibilă încadrarea în interiorul acestuia, dat fiind parametrii actuali cu privire la numărul de angajați din sectorul public și majorările salariale propuse, după luarea în considerare a creșterii suplimentare a PIB prilejuite de acestea din urmă în eventualitatea necompensării -estimăm că nivelul cheltuielilor de personal în urma implementării amendamentelor ar reprezenta echivalentul a cel puțin 7,8% din PIB în anul 2017″, spune Consiliul fiscal. Potrivit sursei citate, amendamentele adoptate ar duce la majorarea deficitului bugetar, în lipsa unor măsuri compensatorii de natura veniturilor ori cheltuielilor, cu cel puțin 0,25% din PIB în anul 2017. “Execuția bugetară pentru anul curent indică faptul că un deficit mai mic conform metodologiei naționale este probabil, mai ales ca urmare a unei subexecuții la nivelul cheltuielilor de investiții pentru proiectele finanțate din fonduri europene aferente exercițiului financiar 2014-2020, care apare drept inevitabilă. Cu toate acestea, spațiul fiscal relativ la ținta de deficit având această sursă nu este decât unul temporar și existența acestuia nu poate fi extrapolată în 2017, implementarea proiectelor de investiții cu finanțare europeană conform noului exercițiu financiar fiind probabilă a se accelera substanțial în anii viitori. Un spațiu fiscal temporar în 2016 nu poate constitui o sursă de acoperire în 2017 a impactului permanent generat de majorările salariale”, se subliniază în documentul citat.

Consiliul fiscal atrage atenția asupra faptului că Programul de Convergență 2016-2019 și ultima Strategie fiscal-bugetară estimau deficite de 2,9% din PIB pentru 2017, în imediata vecinătate a pragului unde ar putea interveni declanșarea procedurii de deficit excesiv, în condițiile în care, pentru anul viitor, sunt prevăzute, prin Codul Fiscal adoptat în 2015, reduceri suplimentare de impozite indirecte. Cea mai recentă proiecție a Comisiei Europene indică o majorare a deficitului SEC 2010 (Sistemul european de conturi) de la 2,8% în 2016 la 3,2% în 2017, fără să includă impactul amendamentelor generatoare de majorări salariale ori al altor reduceri de taxe adoptate recent de Parlament și aflate la promulgare.”Așadar, există deja un risc substanțial ca nivelul de referință de 3% din PIB pentru deficitul bugetar să fie depășit. Amendamentele propuse, în lipsa unor măsuri compensatorii, cresc considerabil acest risc, antrenând o vulnerabilizare suplimentară a unei poziții fiscale deja neconforme cu principiul responsabilității fiscale mai sus amintit (Legii Responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010), într-un context internațional mai complicat și mai volatil decât anul trecut”, avertizează economiștii. Nu în ultimul rând, Consiliul fiscal subliniază că introducerea unor amendamente care prevăd majorări salariale peste cele deja prevăzute de OUG nr. 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 nu este conformă cu prevederile art. 17, alin. 1 al Legii Responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicate (LRFB), care interzice promovarea unor acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, care conduc la creșterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar. „De precizat că majorările salariale introduse de OUG nr. 20/2016 au fost inițiate înainte de acest termen de 180 de zile, deși implicau o lipsă de conformitate cu plafonul cheltuielilor de personal statuat prin Legea nr. 338/2015, precum și cu prevederile art. 17, alin. 2 al Legii Responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicate, care interzice majorarea cheltuielilor de personal cu prilejul rectificărilor bugetare. În ambele cazuri, Guvernul a recurs la derogări de la prevederile LRFB, fără însă a afecta ținta de deficit, modificările fiind făcute în contexul unei actualizări a construcției bugetare ce identifica venituri suplimentare acoperitoare”, mai spune Consiliul fiscal, conform Agerpress.

back to top