ANRE investitii estimate la circa 5 miliarde lei

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport (RET) pe următorii 10 ani, respectiv până în 2025, iar investițiile planificate se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei și nu includ racordarea la rețea a noilor utilizatori, se arată într-un comunicat al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”.

 

Conform competențelor și atribuțiilor stabilite prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale, Transelectrica planifică dezvoltarea RET, ținând seama de stadiul actual și evoluția prognozată a consumului, parcului de producție și schimburilor de energie electrică și elaborează la fiecare doi ani un plan de dezvoltare pentru următorii 10 ani succesivi, supus aprobării ANRE și proprietarului rețelei. Prin Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2016 — 2025 s-au stabilit direcții prioritare în ceea ce privește efectuarea investițiilor. Se are în vedere, astfel, extinderea RET prin construcția de linii noi și retehnologizarea stațiilor existente, creșterea capacității de interconexiune, creșterea capacității de transport între zona de est (Dobrogea) și restul Sistemului Energetic Național (SEN) interconectat, siguranța alimentării consumului din zone deficitare și retehnologizarea și modernizarea stațiilor existente. Astfel, la finalul anului 2025, Transelectrica va opera un parc de echipamente adus la zi din punct de vedere tehnologic, cu grad înalt de fiabilitate și eficiență energetică. Proiectele de dezvoltare a RET incluse în planul pentru următorii 10 ani satisfac necesitățile SEN identificate pentru scenariile care au stat la baza elaborării acestuia. Totodată, la nivel mai larg, acestea se integrează în efortul tuturor Operatorilor de Transport și de Sistem europeni, de a dezvolta rețelele transeuropene și de a asigura interoperabilitatea acestora. Proiectele declarate de interes comun european se regăsesc în Planul European pe 10 ani de dezvoltare a rețelei de transport al energiei electrice ‘Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2014′, respectiv în Planul de dezvoltare a RET perioada 2016 — 2025’. Valoarea totală a investițiilor planificate pe orizontul Planului de dezvoltare RET este estimată la circa 5 miliarde lei. Valoarea menționată nu include investițiile de racordare la RET a noilor utilizatori, finanțarea acestor investiții fiind asigurată prin tariful de racordare plătit de utilizatorul racordat. Compania va utiliza un mix adecvat și echilibrat pentru finanțarea investițiilor planificate, cu considerarea tuturor opțiunilor și instrumentelor oferite atât de piața financiară, cât și de programele de finanțare nerambursabilă operate de Uniunea Europeană.

Planul de dezvoltare a RET, perioada 2016-2025, va fi disponibil pe website-ul Transelectrica.

 

back to top