Catalogul Padurilor Virgine din Romania-disponibil in 6 luni

Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine din România va fi definitivat în maximum șase luni, urmând să fie disponibil online pe site-ul Ministerului Mediului, a declarat,recent, ministrul de resort, Cristiana Pașca Palmer, într-o conferință de presă.

“Am elaborat un ordin de ministru prin care România va avea un catalog al pădurilor virgine. Pe teritoriul României se găsește cea mai mare suprafață de păduri virgine din România, după cum știți, Ultimul inventar din 2003, ne-a arătat că România are 230.000 de hectare de păduri virgine. Cele mai mari suprafețe sunt în zona parcurilor naționale din județele Caraș-Severin și Hunedoara și în Munții Făgăraș. Parte din aceste păduri au fost propuse spre nominalizarea ca situri de patrimoniu natural, sub egida UNESCO. Este foarte probabil, însă, ca în lipsa unor moduri corespunzătoare de protecție, această suprafață să se fi diminuat în timp. Până în anul 2012, din legislația românească a lipsit cu totul ideea de păduri virgine sau protecție strictă a acestora. Pădurile virgine nu pot fi protejate dacă nu sunt identificate, cartate și recunoscute. De aceea, am cerut Departamentului de Păduri din Ministerul Mediului să-mi propună soluții concrete pentru punerea sub strictă protecție a tuturor pădurilor virgine care încă mai există în România. Așa a apărut Ordinul de Ministru, prin care o să realizăm Catalogul Național al Pădurilor Virgine — un instrument care ne ajută în dezideratul nostru. Definitivarea acestui catalog va avea loc în maximum șase luni, iar acesta va fi disponibil în mediul online, pe site-ul Ministerului Mediului, urmând să fie revizuit anual’, a menționat Pașca Palmer. Ministrul Mediului a precizat, totodată, că pădurile care sunt deja confirmate ca fiind păduri virgine vor intra automat în noul catalog, iar structurile teritoriale au la dispoziție trei luni pentru transmiterea datelor despre pădurile virgine și cvasi-virgine la nivel național, conform angajamentelor silvice.’Cât privește suprafețele de păduri virgine și cvasi-virgine neidentificate încă, am stabilit prin Ordin repere clare prin care acestea pot fi depistate. Am definit prin Ordin două criterii: naturalitatea și mărimea suprafeței și limitele. În cadrul pădurilor virgine, primul criteriu, de exemplu, cuprinde nouă indicatori, cum ar fi: biodiversitatea accentuată — lipsa intervențiilor silviculturale, prezența frecventă a lemnului mort, sol nealterat etc, respectiv un al doilea criteriu cu cinci indicatori’, a adăugat Cristiana Pașca Palmer.Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor anunța, săptămâna trecută pe pagina personală de Facebook, faptul că a semnat Ordinul prin care va fi întocmit Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine. Conform noului act normativ, constituirea și actualizarea permanentă a catalogului se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, un astfel de document fiind de interes public, și se publică pe pagina de internet a respectivei entități.Pentru realizarea catalogului, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmit acesteia evidența suprafețelor de pădure încadrate în categoriile funcționale 1.5j — păduri virgine și 1.5o — păduri cvasivirgine, conform amenajamentelor silvice. Studiul pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România va fi elaborat de specialiști, care trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții: să aibă studii superioare în domeniul științelor naturii — silvicultură, ecologie, biologie, cu experiență de minimum 5 ani în domeniu și să fie atestați ca șef de proiect în amenajarea pădurilor sau persoană atestată în domeniul protecției mediului pentru evaluări de mediu; cercetător științific gradul III în domeniul științelor naturii — silvicultură, ecologie, biologie; să fie cadru didactic în universități cu specializări în domeniul silviculturii, ecologiei și biologiei. Rezultatele studiilor se depun anual, în original și în format electronic, la structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în perioada 1 martie — 30 septembrie. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului, autoritatea publică centrală răspunzătoare de silvicultură desemnează reprezentanții din cadrul structurilor teritoriale de specialitate responsabili cu aplicarea prevederilor prezentului ordin. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a publicat pe 24 mai, pe site-ul propriu, în dezbatere publică, proiectul de Ordin de Ministru privind constituirea Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine din România.

Potrivit datelor Romsilva, în România se estimează că sunt în jur de 200.000 — 300.000 de hectare cu păduri virgine, suprafețe care trebuie, însă, verificate prin prisma indicatorilor stabiliți de către autoritate.

back to top