Confederația Patronală CONCORDIA a avizat negativ Proiectul Legii Salarizării

Conform unui Comunicat de presă primit la PRIAevents, din partea Confederației Patronale „Concordia”, aceeași Confederație care este reprezentativă la nivelul economiei naționale, a avizat negativ la nivelul Consiliului Economic și Social (CES) Proiectul de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Avizarea negativă a proiectului de lege a fost cauzată în principal de lipsa consultărilor reale pentru un proiect de lege de o asemenea importanță, cât și de lipsa studiilor de impact.
Concordia, confederație patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri, reunind cele mai puternice federații sectoriale din economia românească și cuprinzând 7 din primele 10 companii după numărul de angajați și cifra de afaceri, consideră că un proiect de lege de o asemenea amploare necesită consultări serioase cu toate părțile interesate. Evaluarea impactului economic și social – mai ales consecințele asupra pieței muncii – este imposibil de realizat în doar câteva zile, efectele sale pe termen mediu și lung fiind dificil de cuantificat în absența unui dialog tripartit extrem de bine structurat. Din păcate, acest dialog neavând loc în mod consistent, Concordia s-a văzut nevoită sa avizeze negativ proiectul.
Parcurgând cele 202 pagini ale proiectului de lege, observăm mențiunea că nu ar exista impact asupra mediului de afaceri, pe care o considerăm a fi inconsistentă cu realitatea socio-economică, mai ales în absența unui studiu de impact public, care să o justifice. De asemenea, impactul financiar asupra bugetului general consolidat pentru anul curent este inexistent, iar pentru următorii 5 ani a rămas nespecificat (toate rubricile sunt goale), ceea ce demonstrează, din nou, absența unui studiu de impact asupra finanțelor publice pe care reglementarea să fie întemeiată. Or, având în vedere consecințele potențiale profunde pe care o asemenea lege le va avea la nivelul societății și al economiei românești, considerăm absolut necesară efectuarea unor astfel de analize de impact înainte de aprobarea proiectului.

Având în vedere aceste premise, Concordia consideră ca fiind extrem de importantă o consultare aprofundată a mediului de afaceri, generator de venituri la bugetul de stat, pentru menținerea predictibilității climatului de afaceri și investițional.
C.P. Concordia consideră că educația și sănătatea reprezintă domenii de interes prioritar în România și susține dezvoltarea acestora, inclusiv prin creșterea salarizării angajaților din aceste sectoare, însă subliniază că orice decizie de creștere salarială trebuie luată în baza unor analize solide, având în vedere sursele de finanțare și impactul economic, pentru a evita dezechilibre bugetare și pe piata muncii, dar și cu introducerea unor elemente calitative, cum ar fi introducerea unor standarde de performanță.

back to top