CONSILIUL CONCURENŢEI A AUTORIZAT PRELUAREA DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA DE CĂTRE B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DAMEN, OLANDA

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda preia Daewoo Mangalia Heavy Industries SA şi Daewoo Mangalia Human Resources Management SRL. B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda, furnizează servicii de management filialelor din Grupul Damen.

Grupul Damen activează la nivel internațional în domeniul în construcției, întreținerii și reparării navelor. Daewoo Mangalia Heavy Industries SA desfășoară în principal activități de construcție, reparație și conversie de nave. Daewoo Mangalia Heavy Industries SA deține, la rândul său, 100% din capitalul social al societății Daewoo Mangalia Human Resources Management SRL.

Autoritatea de concurenţă a evaluat operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, respectiv al posibilelor efecte anticoncurenţiale, în conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice. Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piaţa națională sau pe o parte a acesteia. Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe site-ul instituţiei după eliminarea informaţiilor confidenţiale.

back to top