CONSILIUL CONCURENŢEI A SANCȚIONAT 8 COMPANII DE PE PIAȚA ACUMULATORILOR AUTO

Consiliul Concurenţei a sancţionat opt companii de pe piața de acumulatori auto (1 producător
și 7 distribuitori) cu amenzi în valoare totală de 545.439 lei (aproximativ 120.000 euro).
Sancțiunile au fost aplicate în cadrul investigației având ca obiect încheierea unor înțelegeri
anticoncurențiale pentru stabilirea prețului de revânzare a produselor și împărțirea piețelor de
desfacere în perioada 2010-2015, între producătorul Caranda Baterii S.R.L. și distribuitorii săi
(Ani Auto Sport S.R.L., Auto-Ovarom S.R.L., Barady Services S.R.L, Beda Impex S.R.L., Marcat
Invest S.R.L, Mecantu S.R.L, Stanciu-Service S.N.C)

În urma investigației, Consiliul Concurenței a constatat că în contractele încheiate în perioada
2010-2015 între Caranda Baterii S.R.L. și distribuitori erau prevăzute clauze prin care se
stabileau prețurile de vânzare, prin fixarea adaosului comercial minim la revânzarea produselor
Caranda, precum și clauze care restricționau vânzările de produse Caranda.

Prin încheierea acestor înţelegeri, părţile au intenţionat să îşi asigure reciproc beneficiul rezultat
din vânzarea acumulatorilor auto CARANDA, consumatorul final urmând a fi obligat să plătească
pentru aceste produse un preţ care nu s-a format pe baza jocului liber dintre cerere și ofertă.
Producătorul CARANDA BATERII S.R.L. și 6 distribuitori au recunoscut participarea la înţelegerea
anticoncurenţială şi au beneficiat de o reducere a amenzii cu 30% din nivelul de baza.

În prezent, Consiliul Concurenței mai are în derulare o investigație pe piața acumulatorilor auto
din România, investigație ce vizează producătorul Rombat S.A., precum și distribuitorii acestuia.
Conform Legii Concurenței, sunt interzise orice înțelegeri între companii care denaturează
concurența, în special cele prin care se stabilesc prețurile de vânzare sau cumpărare sau cele
prin care se împart piețele sau sursele de aprovizionare.

Consiliul Concurenței încurajează companiile implicate în înțelegeri anticoncurențiale să
contacteze autoritatea de concurență, să își recunoască participarea la încălcare și să furnizeze
dovezi privind înțelegerea respectivă. Procedând astfel, companiile pot beneficia de reduceri
substanțiale ale amenzilor sau chiar de imunitate totală, în funcție de momentul în care
contactează autoritatea de concurență și de valoarea informațiilor furnizate.

back to top