Guvernul a adoptat modificarile la legea regenerabilelor

Guvernul a aprobat, joi, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii 220/2008, într-o formă pe care ministrul Energiei Toma Petcu a descris-o drept “cea mai potrivită soluție de echilibru pentru conservarea industriei energiei regenerabile și a țintei de țară asumată față de Comisia Europeană”.

România are stabilită pentru 2020 o țintă națională de 24% energie regenerabilă în consumul final brut de electricitate, țintă pe care și-a atins-o deja, dar care trebuie conservată în perspectiva anului de referință. “Putem vorbi o gură de oxigen pentru industria energiei regenerabile. În același timp, înseamnă, practic, o înghețare a impactului maxim al energiilor regenerabilele în facturile plătite de consumatorii casnici, până în 2032”, a declarat ministrul Energiei Toma Petcu, într-un comunicat de presă.

Principalele modificări, invocate în comunicat, sunt:

  • Eliminarea termenului de valabilitate de doar 12 luni pentru certificatele verzi. Practic, potrivit noii OUG, acestea vor fi valabile pe toată perioada de funcționare a schemei de sprijin, respectiv până în 2032. În acest fel, vor fi evitate situațiile înregistrate în ultimii ani, prin care un număr importat de CV-uri nu au mai putut fi valorificate de către producători.
  • Cota obligatorie de achiziție destinată furnizorilor de electricitate va fi înlocuită cu un mecanism nou, al cantității statice de CV, care va fi revizuit odată la doi ani de către ANRE și care are rolul de a crea un echilibru între consumatori și producători.
  • Aceste prevederi sunt susținute și de crearea unor platforme anonime de tranzacționare a energiei din surse regenerabile și a certificatelor verzi pe piețele centralizate de tranzacționate a electricității, astfel că atât producătorii și furnizorii mari, dar și cei mici, vor putea să își găsească locul în piață.
  • Totodată, certificatele verzi vor căpăta valoare în momentul tranzacţionării, şi nu la momentul emiterii, ca până acum, ceea ce va înlătura o parte din presiunea de pe fluxurile de numerar ale operatorilor din acest domeniu. Producătorii de energie regenerabilă vor plăti, conform prevederilor noii OUG, impozit pe profit doar în momentul tranzacționării CV, și nu în momentul în care înregistrau în contabilitate, așa cum era prevăzut în vechea legislație. Acest impediment a dus la cazuri de insolvențe și falimente printre producătorii de energie regenerabilă.

Sursa: Energynomics

back to top