„Legea supermarketurilor ii va incuraja pe producatori sa treaca la culturi intensive de legume-fructe“

Alexandru Gheorghe, 65 de ani, proprietarul companiei Somalex, care cul­tivă cereale pe o suprafaţă de 3.300 de hec­tare în Ia­lo­miţa şi Că­lăraşi, con­si­deră că „legea super­mar­ke­turilor“ îi va încuraja pe fermierii ro­mâni să cultive mai mult legume şi fructe, însă pentru agricultorii din me­diul rural ar fi nevoie de mai mult decât adop­tarea unei legi, şi anume de îndrumarea lor pas cu pas.

„Cu certitudine legea super­mar­ke­turilor îl va încuraja pe producătorul ro­mân să treacă la culturi intensive de le­gu­­me-fructe şi poate le mai taie re­tai­le­ri­lor din pofta de abuz, prin taxele pe ca­re le impun. Nu mai vorbesc de ce po­ten­ţial horticol am atinge dacă statul s-ar ocupa de sprijinul şi educarea oa­me­nilor din zona rurală, care au pă­mânt, dar nu au serviciu. Dacă s-ar ocupa ci­ne­va, am putea să hrănim toată Eu­ro­pa cu legume, dar pentru asta este ne­voie de o politică serioasă, ar trebui să se ocupe de educarea lor pas cu pas. Da­că tu dai o lege crezi că nea’ Vasile o ci­teşte, o crede sau are curajul să se a­puce? Trebuie să-i arăţi, să-i explici, să-i dai exemplu“, a explicat fermierul Ale­xan­­dru Gheorghe, care afirmă că cul­ti­vat legume în trecut, dar a renunţat pen­tru că e foarte dificil, iar riscurile sunt mari.

back to top