Ministerul Finanțelor Publice vine în sprijinul contribuabililor și al mediului de afaceri

Ministerul Finanțelor Publice vine în sprijinul contribuabililor și al mediului de afaceri cu Legea nr.177/2017 care aduce modificări importante Codului fiscal. Legea publicată în Monitorul Oficial nr. 0584 din 21 iulie 2017, clarifică unele măsuri, reformulează și reglementează mai exact condițiile de desfășurare a activităților economice, conform unei informari de presă a Ministerului Finanțelor Publice. Dintre acestea enumerăm câteva:

    • Eliminarea din sfera contribuabililor plătitori de impozit pe profit a asociațiilor de proprietari care efectuează doar încasarea cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari;
    • Abonamentele de sănătate suportate de angajator nu vor mai fi supuse impozitării pe venitul din salarii dacă au o valoare maximă de 400 de euro anual;
    • Crearea unui regim fiscal unitar pentru persoanele juridice care realizează venituri sub 500.000 de euro prin aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, scopul fiind acela de aducere în acest sistem și a persoanelor juridice care desfășoară activitățile aflate sub incidența impozitului specific. Măsura se aplică începând cu 1 august, fiind prevăzute reguli tranzitorii;
    • La înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se va avea în vedere o analiză a riscului fiscal pe care aceasta îl prezintă și nu a intenției și capacității persoanei impozabile de a desfășura activitate economică. Aceleași principii vor fi avute în vedere și în cazul anulării/înregistrării în scopuri de TVA.
back to top