Prestatorii de servicii în Silvicultură au încheiat protestul din fața Guvernului

Protestul reprezentanților Asociației Profesionale a Prestatorilor de Servicii în Silvicultură din România (APPSS-RO) organizat miercuri, în fața sediului Guvernului, s-a încheiat fără incidente. Potrivit vicepreședintelui organizației, Radu Florian, proteste similare ar urma să fie organizate în fiecare zi de miercuri în săptămânile următoare, până când autoritățile competente vor da curs revendicărilor solicitate. “Protestul de azi a fost unul pașnic, fără incindente. Deocamdată, nu ne-am întâlnit cu niciun oficial pentru a discuta problemele pe care le-am ridicat. Sperăm ca în perioada următoare să ne putem întâlni cu cineva din minister (Ministerul Mediului, n.r.) pentru a rezolva situația actuală. Altfel, noi avem în plan ca, săptămânal, în fiecare miercuri, să continuăm protestele”, a declarant vicepreședintele APPSS-RO.

Reprezentantul silvicultorilor susține că Programul național de împădurire a terenurilor degradate trebuie mutat de la Ministerul Mediului la Garda Forestieră sau oriunde în altă parte unde există specialiști în domeniu. Pe lista nemulțumirilor APPSSR-RO se regăsesc, printre altele, probleme legate de insuficiența personalului AFM raportat la numărul de proiecte, în timp ce responsabilii de proiecte nu sunt specialiști în domeniu, iar acest fapt face ca verificarea dosarelor de tragere să dureze luni de zile, blocându-se astfel finanțarea și, implicit, implementarea proiectelor. De asemenea, s-a creat riscul major și iminent de compromitere totală a perimetrelor de ameliorare în cazul sistării sau întârzierii prelungite a finanțării, din cauza specificului acestui tip de lucrări, care nu pot fi conservate și s-a ajuns la situația în care problemele sus-semnalate vor determina pierderea integrală a investițiilor realizate (peste 7.000 de hectare de plantații). În acest context, câteva zeci de firme vor intra în faliment, iar muncitorii în șomaj, în timp ce furnizorii firmelor executante vor fi grav afectați, în principal producătorii de puieți forestieri.

Totodată, printre revendicările silvicultorilor sunt amintite: plata urgentă a sumelor aferente cererilor de tragere depuse, eliminarea clauzelor abuzive din ghidul și contractele de finanțare, transferul programului sub directa implementare și îndrumare a Departamentului Păduri și Gărzilor Forestiere, respectiv transferul ‘Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor’ sub directa implementare și îndrumare a Departamentului Păduri și Gărzilor Forestiere.

De asemenea, pentru eficiență, transparență și dialog instituțional, APPSSR-RO solicită demisia Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu și a personalului AFM, responsabil de blocarea programului, respectiv publicarea pe site-ul AFM a rezultatelor ultimei sesiuni de finanțare a proiectelor din cadrul programului.

Săptămâna trecută, noul director general al Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, Ciprian Pahonțu, a anunțat că instituția pe care o conduce a alocat, pentru 2016, suma de 25 de milioane lei pentru achiziția de terenuri degradate ce urmează să fie împădurite. Potrivit oficialului, suma va fi asigurată din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit la nivelul Regiei, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic. Cumpărarea de terenuri agricole în vederea împăduririi se va face în baza unei evaluări realizate de o comisie, constituită la nivel județean și formată din 5 membri, aprobată de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare județ. Din comisie fac parte, obligatoriu: un reprezentant al structurii teritoriale silvice din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, având calitatea de președinte, un economist, un jurist și doi ingineri cu studii de specialitate, care își desfășoară activitatea în unitatea din cadrul Romsilva. Asociația Profesională a Prestatorilor de Servicii în Silvicultură din România (APPSS-RO) a luat ființă în anul 2008 și este formată din peste 30 de membri, societăți cu profil silvic care prestează servicii silvice și conexe, precum împăduriri și îngrijirea arboretelor, lucrări de protecția pădurilor, amenajarea pădurilor, punerea în valoare a arboretelor etc.

Conform datelor asociației, membrii APPSS-RO au predat fondului forestier național, până în prezent, peste 10 milioane de hectare de pădure la stare de masiv și execută în acest moment, la nivel național, perimetre de ameliorare a căror suprafață însumează peste 7.000 de hectare, în cadrul “Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor”.

back to top