PRIA CONSUMER PROTECTION CONFERENCE

7.11.2023 -

REGISTER

PRIAevents, organizează Pria Consumer Protection Conference în 7 noiembrie 2023, începând cu ora 9,30, la ARCUB, starda Lipscani 84-90 un eveniment unic, de amploare deosebită, care adduce la masa discuțiilor reprezentanții ai Comisiei Europene, ANPC, ai mediului de business, asociațiilor și altor părți implicate.Despre Protecția Consumatorului s-a vorbit din ce în ce maimult la nivelul Uniunii Europene, mai multe Directive, masuri, acorduri pentru acest segment au fost puse in aplicare.Este important ca organizațiile naționale de protecție a consumatorilor să fie implicate în procesul de elaborare a politicilor UE, pentru a dispune de acte legislative de mai bună calitate și mai eficiente în acest domeniu.Aceste organizații au rolul de a se asigura că în UE consumatorii sunt bine informați cuprivire la drepturile lor și că sunt în măsură să și le exercite. De asemenea, îi reprezintă pe consumatorii europeni în elaborarea legislației menite să îi protejeze.Așadar, Autoritățile pentru Potecția Consumatorului din tările UE și implicit din România, au facut schimbări în acest sens în ulima vreme.Protecția Consumatorului trebuie să fie un mecanism vital inclusiv pentru economie, ANPC având un rol foarte important pentru prevenirea şi combaterea practicilor caredăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, în desfășurarea activităților de supraveghere a pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor; protejarea consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte.Autoritatea eficientizează activitatea statului în materie de protecţie directă şi indirectă aconsumatorilor prin cercetarea pieţei, informarea şi educarea consumatorilor şi întărireacapacităţii decizionale.Astfel, pentru protecția eficientă a consumatorilor, este esențial ca cele trei părți –consumatorii, medul de businessși autoritățile–să aibă interese în asigurarea respectării drepturilor consumatorilor.În cadrul acestui eveniment, vom discuta despre cele mai recente schimbări legislative, ordine, măsuri ți regulamente privind protecția consumatorului și despre modul în care mediul de business a asimilat toate aceste schimbări, despre ce trebuie să țtie pentru a putea respecta reglementările în vigoare și pentru a avea o bună etică în afaceri ar trebui să plaseze clientul ca unul dintre cei mai importanți factori și astfel, să ii acorde toate beneficiile pe care le merita. Astfel, reputația businessului este pastrată, dar sunt evitate si pierderile financiare în urma amenzilor sau altor măsuri pe care Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor le poate aplica.

START

30
DAYS
14
HOUR
58
MIN
56
SEC

AGENDA

Inregistrarea Participantilor și Welcome Coffee

09:30 - 10:00

Panel interactiv–Protecția Consumatorului și etica de business

Rolul ANPC și măsurile pe care le pregătește Colaborarea ANPC si CC Etica de business a companiilor din românia în cee aceprivește protecția consumatorului Rolul cosnultanților juridici Rolul companiilorși al consumatorilor în promovarea redresării economice și a rezilienței Piața unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori Cum este mai binesă fie implementate anumite măsurii în legislația noastră și dacă este nevoie ca să se schimbe unele deja existente? Importanța informarii și conștientizarii consumatorilor români asupra beneficiilor pieței unice europene și adrepturilor care decurg din statutul de consumator European Transpunerea Directivei Omnibus în legislaţia naţională Actulnormativ național de transpunere a Directivei 2161/2019 demodificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE şi 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme Abrogarea Directivei 2002/65/CE, modernizarea și apoi introducerea articolelor încă relevante (dreptul la informare precontractuală și dreptul de retragere) în Directiva 2011/83/UE (Directiva privind drepturile consumatorilor), extinderea aplicării anumitor norme ale Directivei 2011/83/UE la serviciile financiare de consum contractate la distanță și introducerea unor dispoziții noi specifice pentru a asigura echitatea online atunci când consumatorii contractează servicii financiare online Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori Cazierul commercial, utilizarea pe scară largă a semnăturii electronice, a corespondenţei pe mail, comandamente de iarna, comandamente și alte instrumenteale ANPC Câte acțiuni de controlau fost derulate de ANPC in 2022? Dar pana acum in 2023? In ce sectoare de business sunt mai multe probleme? De undes-auprimit mai multe sesizări Cum se fac controalele de către reprezentanții ANPC? Cand anume? Când se aplică amenzile și care este quantumul acestora? Oprirea definitivă a produselor neconforme,oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor, averitsmente , propunerea încetării practicilor comerciale incorecte, propunerea închiderii temporare pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, precum şi propunerea închiderii definitivesunt o parte dintre instrumentele ANPC, care este sfatul consultanților juridici, ce trebuie săștieși să îndeplineascăcompaniile ca să nu se ajungă la toate acestea/. Ce alte abateri mai pot fi constatate? Ce anume ar trebui sa aiba in vedere companiile când alcătuiesc contractele? Cand stabilesc politicile de returnare a produselor? Protectia consumatorului si sistemul bancar /Protectia consumatorului si retailul/Protectia consumatorului si sectorul healthcare Protectia consumatorului in alte domenii cheie precum: auto, constructii si real estate, servicii, food, online shopping și nu numai Încălcarea la scară largă a normelor UE privind protecția consumatorilor poate însemna, pentru o companie, o amendă de 4% din cifra de afaceri anuală.Cum au fost aplicate amenzile în România in ultimul an? Regulamentul UE privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure Respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului Directiva privind acțiunileîn reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor Directiva privind practicile comerciale neloiale Digitalizarea–aportunități noi și provocări, tranziția verde Publicitate online și confidențialitate -provocările legate de cookie-uri Digitalizarea și sectorul financiar -Digitalizarea și oportunitățile și riscurile digitalizării pentru consumatorii de servicii financiare,cu accent special pe vulnerabilități și pe utilizarea datelor cu caracter personal

10:00 - 12:45

Q&A. Concluzii

12:45 - 13:15
În cadrul conferinței PRIA Consumer Protection Conference 2023 veți beneficia de aflarea noutăților legislative în ceea ce privește protecția consumatorului, de analize la un nivel înalt și de studii de caz.

Veți avea ocazia să întâlniți cei mai importanți lectori din domeniu dar și să faceți schimb de opinii și experiență cu participanții preocupați de aceleași subiecte ca și voi, de a afla cum pot vă ajuta consultanții juridici, de a vedea care sunt opiniile asociațiilor și ale companiilor din industria dvs. Exemplele, studiile de caz și noutățile vor fi adevărate surse de învățare și dezvoltare pentru activitatea pe care o desfășurați.

PRIA Consumer Protection Conferenceface parte din seria conferințelor de succes organizate de PRIAevents în România, Republica Moldovași Bulgaria.

Cu o experiență de peste 15 ani în organizarea evenimentelor premium, echipaPRIAevents este recunoscută pentruorganizarea evenimentelor bine documentate din cele mai reprezentative sectoare ale economiei și pentru cele maiimportante festivități de premiere.

LOCATION

CONTACT US

We are at your disposal for details on the event.
CONTACT
Take part of the meeting

PRIA CONSUMER PROTECTION CONFERENCE

REGISTER
back to top