PRIA Public Procurement

 

 

 

 

8 noiembrie 2017, ora 9:30

Radisson Blu, sala Atlas

PRIAevents organizează conferința PRIA Public Procurement – eveniment complex în cadrul căruia se vor dezbate cele mai importante subiecte legate de Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice în 8 noiembrie 2017, la Radisson Blu, sala Atlas.

În cadrul conferinței se va discuta despre Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice, măsurile și noutățile legislative pe care le are în vedere Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională pentru Achiziții Publice în vederea stimulării mediului de business. Vom discuta despre achizitiile publice în sectoare precum: construcții, IT&C, energie, mediu, sanatate și farma, auto, asigurari, financiar-bancar și nu numai.

Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice este un document pentru reformarea sistemului național de achiziții publice în perioada 2015-2020. Dezvoltarea strategiei reprezintă o etapă crucială în vederea reformării sistemului românesc de achiziții publice, deoarece stabilește o viziune comună, într-un moment cheie, în care noile directive în domeniu propun statelor membre trecerea la o noua paradigmă, în contextul în care achizițiile publice devin instrumentul principal de deblocare a creșterii economice la nivel european. În consecință, achizițiile publice dau măsura bunei guvernanțe întrucât reglementează modul de cheltuire a banului public și trebuie să asigure accesul neîngrădit al operatorilor economici.

 

*Completarea formularului de înregistrare pe acest website sau orice reply la emailul primit din partea Pria Conferences, reprezintă acceptul dvs. pentru procesarea datelor de catre PRIA Conferences SRL, în vederea emiterii facturii fiscale pentru achitarea taxei de participare la eveniment dar și pentru a primi informații cu privire la alte evenimente PRIA, oferte și prezentari ale PRIA și ale partenerilornoștri, dar și newsletterul www.priainfo.ro.
Vă informăm că la acest eveniment se realizează fotografii și videoclipuri live și post eveniment de către echipa PRIA Conferences și fotografi profesioniști contractați. Acestea vor fi făcute publice pe diversele canale de comunicare (online și print) ale PRIA Conferences și ale partenerilor PRIA Conferences.. Prin completarea acestui formular și participarea dvs.la eveiment vă exprimați acordul ca PRIA Conferences SRL să folosească aceste fotografii și videoclipuri în prezentari, video-uri și pe canalele sale social media.

CONFERINTA VA INCEPE  IN
 • 00

  zile

 • 00

  ore

 • 00

  minute

 • 00

  secunde

Salvează în Calendar 2017-10-17 9:00:00 2017-10-17 13:00:00 Europe/Bucharest PRIA Public Procurement PRIAevents organizează conferința PRIA Public Procurement – eveniment complex dedicat Strategiei Naționale în Domeniul Achizițiilor Publice. În cadrul conferinței, cei mai buni specialiști în domeniu vor analiza Strategia Naționale în Domeniul Achizițiilor Publice, ultimele noutăți, perspectivele pentru anul 2017, modificările legislative cu aplicabilitate în 2017, precum și informații despre ultimele schimbările legislative ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Bucuresti, Romania PRIA events contact@priaevents.ro

LECTORI INVITATI

Bogdan PUŞCAŞ

Preşedinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Bogdan CHIRIȚOIU

Preşedinte, Consiliul Concurenței

Marcel Bogdan PANDELICĂ

Preşedinte, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC)

Cristian ERBAȘU

Președinte, Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC)

Mihaela ION

Managing Associate, Popovici, Nițu Stoica și Asociații

Robert Sorin NEGOIȚĂ

Președinte Asociația Municipilor din România

Mihai MATEI

Vicepreședinte, Asociația Patronală a Industriei de Software și Soluții (ANIS) Reprezentant companie audit și Consultanță

Ramona PENTILESCU

Managing Associate, Popovici, Nițu Stoica & Asociații

Silvia VLĂSCEANU

Director Executiv, Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE)

AGENDA

Netwoking Lunch

13.00-14.00

Q & A

12.30-13.00

Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice. Impactul acesteia asupra mediuluide afaceri. Ce se poate îmbunătăți. Exemple ale mediului de afaceri din România. Exemple din alte țări UE

10.00 - 12.30

Înregistrarea participanților

09.30 - 10.00
 • Noua legislație în domeniul achizițiilor publice, principalelor noutăți aduse de noul pachet legislativ recent adoptat și modalitățile concrete prin care vor fi aplicate procedurile odată cu intrarea sa în vigoare;
 • Rolul ANAP și măsurile pe care le are în vedere pentru crearea unor proceduri cat mai eficiente pentru o bună funcționare a sistemului de achiziții publice
 • Ce sume au fost cheltuite la nivel național prin achiziții publice? Ce domenii au obținut cei mai mulți bani și în ce zone ale tării?
 • Rolul Consiliului Concurenței in achizițiile publice. Studii de caz și rapoarte
 • Achizitiile publice in sectoare precum – construcții, IT&C, energie, mediu, sanatate și farma, auto, asigurari, financiar-bancar si nu numai
 • Rolul ANPC –Studii de caz si exemple
 • Propunerile mediului de afaceri pentru o mai bună desfăsurare a proceselor de achiziții publice. Unde ar trebui sa fie făcute modificări? Ce exemple și studii de caz au companiile?
 • Ce exemple aaem din alte țări membre UE? Care sunt direcțiile UE pe care trebuie să le urmarim și noi? Exempelde bune practici
 • Noutăți și aspecte practice privind Noul Sistem al achizițiilor publice în România: componenta instituțională şi componenta legislativă cu legături în SEAP;
 • Achizițiile clasice și achizițiile sectoriale;
 • Cheltuirea banilor publici în România – principiul cheltuirii fondurilor publice în mod eficient;
 • Acordurile-cadru din perspectiva noilor directive europene vizând achizițiile publice;
 • Limitări și posibilități de modificare a contractului de achiziție publică;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice; Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică/ a contractelor de concesiune şi pentru funcționarea CNSC;
 • Legea nr.20/2016 – utilizarea mijloacelor electronice; licitația deschisă; ; e-Certis, sistemul on-line şi off-line Catalogul electronic şi noul SEAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor prin mijloace electronice;
 • Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției și a modalităților de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP;
 • Modificări aduse contractului de achiziție publică și circumstanțele în care pot fi modificate contractele de achiziție publică înainte și după semnare;
 • Impactul modificărilor legislative privind achizițiile publice asupra atribuirii contractelor finanțate din fonduri europene;
 • Structurarea platformei SEAP: tipuri de anunțuri; Proceduri de achiziție asociate anunțurilor;
 • Derularea exclusiv online a achizițiilor, prin intermediul SEAP (și în noul sistem SICAP);
 • Reglementările anterioare ale achizițiilor directe prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, prin art. 19;
 • Concluzii

Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice. Impactul acesteia asupra mediuluide afaceri. Ce se poate îmbunătăți. Exemple ale mediului de afaceri din România. Exemple din alte țări UE                      

 


La data de 26 mai 2016 a intrat in vigoare noua legislație a achizițiilor publice, și anume Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale si Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Între timp au fost adoptate și cele doua hotărâri de Guvern prin care au fost aprobate Normele de aplicare a Legii privind achizițiile publice, respectiv a Legii privind achizițiile sectoriale.

Schimbarea reglementarilor-cadru în materia achizițiilor publice a intervenit ca urmare a obligației de transpunere în dreptul național a normelor Uniunii Europene (Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE).

În cadrul conferinței se va discuta despre Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice, măsurile și noutățile legislative pe care le are în vedere Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională pentru Achiziții Publice în vederea stimulării mediului de business.

De asemenea, vom afla care sunt propunerile și sugestiile mediului de afaceri, dar și ale camerelor de comerț.

Toate acestea sunt extrem de importante pentru președinți, directori generali, directori financiari, directori juridici, directori de dezvoltare și pentru antreprenori, pentru planificările riguroase ale mediului de business.

Vom dezbate alături de specialiști cum sunt reflectate modificările legislative ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Conferința se adresează participanților din sistemul de achiziții publice, adresându-se atât celor care sunt la început, cât și celor care au deja experiență în acest domeniu, dar și pentru stakeholderii din domeniu, autoritățile contractante, pentru operatorii economici, autorităților contractante care efectuează achiziții publice (atât manageri, cât și funcționari implicați direct in procesul de achiziții): administrația locala, administrația centrală sau alte instituții, beneficiarilor de finanțări europene, managerilor de proiect din mediul de afaceri, precum și pentru societatea civilă și instituții publice.

Așadar, conferința se adresează tuturor celor implicați în procesul achizițiilor publice, de la stat și de la privat și va constitui cel mai bun prilej de dezbatere pentru o cât mai bună desfășurare a proceselor de achiziții publice.

PRIA Public Procurement  reprezintă cel mai bun prilej de dezbatere despre legea achizițiilor publice, face parte din seria PRIAevents care aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass-mediei. Cu o experiență de peste 12 ani în organizarea evenimentelor premium, echipa PRIAevents este recunoscută pentru organizarea evenimentelor dedicate mediului de business.

Conferința PRIA Public Procurement reprezintă cel mai bun prilej de dezbatere despre legea achizițiilor publice, face parte din seria PRIAevents care aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass-mediei. Cu o experiență de peste 12 ani în organizarea evenimentelor premium, echipa PRIAevents este recunoscută pentru organizarea evenimentelor dedicate mediului de business.

În cadrul conferinței PRIA Public Procurement veți beneficia de aflarea noutăților legislative și fiscale, cunoștințe, experiențe, perspectivele și strategiile pentru anul 2018, analize la un nivel înalt, interconectarea dintre activități, precum și noile modificări ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Conferinţele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass – mediei. Cu o experienţă vastă în organizarea evenimentelor premium, echipa PRIAevents este recunoscută pentru organizarea evenimentelor de top din cele mai reprezentative sectoare ale economiei.

Locatie eveniment

 

 

PARTENERI

email-icon

CONTACT

Raluca Voivozeanu

Founder / CEO PRIA

M | 0744 584 661

T | 031 421 9254

E | raluca.voivozeanu@priaevents.ro

W| www.priaevents.ro

W| www.priainfo.ro

fb-icon   youtube-icon

 

 

ADRESA EVENIMENT

W| 

 

CONTACTEAZA-NE

Iti stam la dispozitie pentru detalii legate de eveniment.

PRIA Public Procurement

PARTICIPA LA CONFERINTA

back to top