In strategia energetica nationala-securitatea in aprovizionare cu gaze naturale

Secretarul de Stat în Ministerul Energiei, Aristotel Jude, a declarant, recent, că analizele referitoare la elaborarea strategiei energetice naționale relevă faptul că unul dintre obiectivele primordiale ale României în sectorul gazelor naturale este securitatea în aprovizionarea cu gaze naturale.

 

Secretarul de Stat în Ministerul Energiei a arătat că noua instalație de comprimare și uscare a gazelor naturale realizată de Romgaz la Sărmășel, în urma unei investiții de peste 238 milioane de lei, se înscrie din punct de vedere tehnic în obiectivul strategic național și european <Securitate în aprovizionare cu gaze natural>. “Industria gazelor naturale și inclusiv activitatea de înmagazinare gaze naturale traversează un moment, aș putea spune, crucial. A discuta despre acest obiectiv nu face altceva decât a evidenția faptul că inclusiv ceea ce se realizează acum prin analizele referitoare la elaborarea strategiei energetice naționale vor releva faptul că unul dintre obiectivele primordiale ale României în sectorul gazelor naturale este securitatea cu aprovizionare gaze naturale. Această securitate nu poate fi realizată, din perspectiva noastră, fără activitate de înmagazinare. Chiar dacă am spus că subdomeniile sectorului de gaze naturale intră în concurență, în fapt, fiecare subdomeniu al activității și pieței de gaze naturale asigură, în mod complementar și esențial, atingerea acestui obiectiv de securitate în aprovizionarea cu gaze naturale. Fără activitate de înmagazinare, fără a acoperi vârfurile de consum nu putem avea continuitate în alimentarea cu gaze natural”, a arătat Aristotel Jude.

Secretarul de stat a susținut că înmagazinarea gazelor naturale este importantă și din perspectiva sistemului național de transport și a ceea ce se va realiza ca modernizare și dezvoltare a sistemului național de transport. “Acesta este cel mai important proiect al sistemului național de transport, proiectul BRUA (Bulgaria — Romania — Ungaria — Austria, n.r.). Aceste capacități de înmagazinare nu vor asigura decât, pe lângă securitate în aprovizionare și continuitate în alimentarea clienților finali, nu va face altceva decât va asigura și securitatea sistemului de transport gaze naturale la momentele necesare. Fără a avea asigurate inclusiv capacități de înmagazinare, securitatea sistemului de transport poate fi, la un moment dat, în funcție de piață și de condițiile tehnice, afectată”, a susținut Jude.

Acesta a mai spus că înmagazinarea gazelor naturale, pe lângă valențele sale economice și comerciale are, cu predilecție, rolul de a asigura securitate în aprovizionare, adăugând că, fără înmagazinare, producția de gaze naturale ar fi afectată pentru că ar trebui să preia sezonalitatea consumului.“A prelua direct din producția de gaze naturale sezonalitatea consumului poate afecta, din perspective tehnice, producția de gaze naturale și continuitatea acestei producții. Din acest motiv cred că, pe lângă tot ceea ce s-a reliefat în discursurile cu ocazia prezentării stației de comprimare (de la Sărmășel, n.r.), sunt suficiente argumente să spunem că nu există echivoc în a accepta faptul că activitatea de înmagazinare are viitor. Însă acest viitor trebuie să devină prezent, la un moment dat (…) Este foarte important să arătăm faptul că Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar sau minoritar la întreprinderi din sectorul gazelor naturale, va adopta cele mai bune decizii, în conformitate cu principiile guvernanței corporative în interiorul Adunărilor Generale ale Acționarilor, în ceea ce privește orice propuneri de investiții care asigură maximizarea rentabilității și care contribuie, alături de rentabilitățile dovedite din punct de vedere tehnic și economic, la sustenabilitatea pieței gazelor naturale și mai apoi la atingerea acestui obiectiv, securitate în aprovizionarea cu gaze naturale’, a susținut secretarul de stat.

În privința politicilor publice pe care Ministerul Energiei le adoptă cu rol de inițiative legislative, Aristotel Jude a arătat că un interes primordial este asigurarea unui cadru legislativ care să genereze un mecanism care să conducă la un model de piață eficient și în deplină concordanță cu standardele și cu reglementările comunitare.

back to top