MINISTERUL ENERGIEI PUBLICA FORMA FINALA A STRATEGIEI ENERGETICE A ROMANIEI 2016-2030, CU PERSPECTIVA ANULUI 2050

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Energiei, Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, a fost finalizată, după o consultare publică de peste 30 de zile (15 noiembrie – 19 decembrie 2016), în care părțile interesate au trimis echipei de proiect numeroase observații pe marginea proiectului inițial. Forma finală a documentului poate fi consultată AICI. Documentul Strategiei urmează a fi supus procedurii de evaluare strategică de mediu.

După aproape 10 ani de la ultima revizuire a Strategiei Energetice Naționale, România avea nevoie de o actualizare a proiecțiilor de dezvoltare pe termen mediu și lung ale acestui sector, pentru a răspunde unor provocări noi, precum îmbătrânirea parcului de agregate de producere a energiei sau potențiala epuizare a resurselor convenționale cunoscute la acest moment. Era nevoie de acest demers și pentru a putea fructifica mai bine noi oportunități apărute în contextul avansului tehnologic, mai ales în ceea ce privește sursele regenerabile de producție a energiei, introducerea rețelelor inteligente ori a vehiculelor electrice. Era nevoie de o nouă privire asupra rolului statului în sector, ca acționar al unor întreprinderi de profil, dar și asupra responsabilității pe care acesta trebuie să și-o asume în combaterea fenomenului de sărăcie energetică. Revizuirea direcțiilor strategice de acțiune înglobează opiniile unui număr substanțial de specialiști, peste 300, cărora le mulțumesc în mod particular pentru contribuțiile de substanță, pentru ideile generoase împărtășite cu echipa de proiect a Ministerului Energiei, dar mai ales pentru efortul constant de a face din noua Strategie Energetică a țării un document relevant pentru următorii 15 ani”, a declarat ministrul Energiei, Victor Grigorescu.

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 este rezultatul unui demers consultativ și analitic amplu realizat de Ministerul Energiei pe parcursul anului 2016. Procesul de elaborare a fost transpartinic, guvernat de rigoare metodologică, obiectivitate și realism.

Strategia Energetică a României trasează direcțiile de dezvoltare ale sectorului energetic național pentru următoarele decenii, oferind autorităților publice și investitorilor repere necesare pentru întemeierea deciziilor strategice.

Strategia Energetică a României are cinci obiective fundamentale:

  • securitate energetică
  • piețe de energie competitive, bază a unei economii competitive
  • energie curată și sustenabilitatea sectorului energetic
  • modernizarea sistemului de guvernanță energetică
  • protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.

Pentru întemeierea solidă a opțiunilor strategice, a fost realizat un studiu complex și detaliat de modelare macroeconomică, cu simularea numerică și compararea a aproape 50 de scenarii, subscenarii și senzitivități. Modelarea a fost realizată de consorțiul internațional Ernst & Young – E3Modelling (Grecia), care a utilizat suita de modele PRIMES/GEM-E3, folosită și de Comisia Europeană.

Punctul focal al Strategiei este anul 2030, în jurul căruia gravitează planificarea strategică și analiza de detaliu a sectorului energetic. Totodată, Strategia oferă și perspectiva anului 2050, care plasează România într-un context larg al tendințelor tehnologice, economice și de politici energetice estimate a caracteriza următoarele trei decenii.

Viziunea de dezvoltare pentru anul 2030, propusă prin proiectul Strategiei a fost definită, în largă măsură, prin consultarea cu circa 300 de specialiști ai sectorului energetic, în grupuri de lucru specializate, reprezentând toate categoriile de părți interesate.

back to top