Modificari ale Codul fiscal: OUG 3/2017, Legea nr. 1/2017 si HG nr. 1/2017

În Monitorul Oficial al României nr. 15 si 16 din 6 ianuarie 2017 au fost publicate mai multe acte normative prin care se aduc modificări Codului fiscal, sunt eliminate unele taxe și tarife și se stabilește valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata, valabil începând cu 01 februarie 2017.

Actele normative publicate și principalele prevederi reglementate prin acestea sunt:

1.Ordonața de urgență a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017). 

Contribuabilii care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare vor fi scutiți de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

• Se schimbă plafonul până la care o persoana juridică este considerată microîntreprindere de la 100.000 euro la 500.000 euro.

• Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 (venituri sub 500.000 euro) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017. Modificarea sistemului de impunere se va comunica organelor fiscale pana la data 25 februarie, termen pana la care se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017.

• Cotele de impozitare vor fi de: 1% pentru microîntreprinderile cu unul sau mai mulți salariați și 3% pentru microîntreprinderile fără salariați;

Impozitul pe venit

• Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit și persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității pe baza de contract individual de muncă încheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

• Serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de salariați, se vor scădea din baza de impozitare a salariului, în limita a 400 de euro pe an

• A fost stabilită o cotă unică de 3% pentru impozitul pe veniturile din transferul proprietăților din patrimoniul personal, dar și o valoare neimpozabilă de 450.000 lei; Contribuția de asigurări sociale(CAS )

• Se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu 5 ori câștigul salarial mediu brut aferent bazei lunare de impozitare pentru veniturile din salarii

Contribuția de asigurări sociale de sănătate(CASS)

• Se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu 5 câștiguri aferente bazei lunare de calcul maximal al bazei de impozitare pentru totalitatea veniturilor (de 5 ori câștigul salarial mediu brut);

• A fost reintrodusă scutirea pentru persoanele care realizează venituri din investiții și din alte surse( ex. dividende), dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, indemnizații de șomaj,

2. Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017). 

• Începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină o serie de taxe și tarife: a) Timbrul de mediu pentru autovehicule; b) Anumite taxe și tarife prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului; c) Anumite taxe și tarife prevăzute de Legea nr. 21/1991 privind legea cetățeniei române; d) Taxele radio și TV; e) Taxele percepute de Monitorul Oficial pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege sa anunțe pierderi de acte si schimbări de nume; f) Taxele extrajudiciare de timbru;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017).

• Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, suma stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.

• Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menționat în prezenta hotărâre, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune.

 

back to top