Pavel Năstase, validat Ministru al Educației Naționale

Profesorul universitar doctor Pavel Năstase s-a născut la 6 decembrie 1951.

A absolvit Facultatea de Calcul Economic și Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE, 1975), devenind doctor în științe, specializarea Calcul economic și cibernetică economică (1986) tot la ASE. În 1989 a mai absolvit Facultatea de Matematică la Universitatea din București (1989). A efectuat mai multe cursuri și specializări: curs de management internațional la Universitatea de Științe Sociale Toulouse, Franța (1992); perfecționare în domeniul sistemelor expert pentru Contabilitate, Managementul cunoștințelor, Tehnologia aplicațiilor Web, Tehnologia Bazelor de Date, E-learning, Managementul electronic al documentelor la Universitatea Dauphine (Franța), Universitatea din Orléans (Franța), Universitatea din Geneva (Elveția), Universitatea din Reading (Anglia), Universitatea din Amsterdam (Olanda), Universitatea Columbia (SUA), Universitatea Sapientza (Roma I) (începând cu 1997), potrivit CV-ului de pe site-ul ASE.

A desfășurat activitate academică fiind: asistent (1980-1991), lector (1991-1993), conferențiar (1993-1996), profesor universitar (1996-prezent) la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, ASE. Din 1997 este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, specializarea Informatică de Gestiune, iar din 2005 este coordonator a două programe de masterat internaționale. A fost prodecan (1996-2000), decan (2000-2008) al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, ASE, prorector responsabil cu Tehnologia Informației și Comunicării al ASE (2008—2012).

A lucrat ca analist programator la Centrul de Prelucrare Automată a Datelor și Consultanță (CPADC) din cadrul CEPECA (1975-1980).

În domeniul managementului evaluării calității învățământului superior a deținut funcția de președinte al comisiei de științe economice 2 din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) (2006-2009), iar în 2010 a devenit director al Departamentului de Acreditare din cadrul ARACIS.

Este membru și are funcții în mai multe asociații internaționale de management educațional și științific.

A publicat peste 60 de articole/studii în reviste de specialitate și peste 28 de cărți și cursuri universitare.

Este expert contabil CECCAR (Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din Romania), auditor financiar CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România), membru al asociației profesionale ISACA (Information Systems Audit and Control Association), membru și vicepreședinte al asociației academice și profesionale IAAER (International Association for Accounting Education and Research), membru al AFER (Asociației Facultăților de Economie din România), expert evaluator ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

În perioada februarie 2012 — februarie 2016 a fost rector al ASE, iar în ianuarie 2016, Pavel Năstase a fost ales președinte al Senatului Universitar al ASE pentru mandatul 2016-2020.

Sursa Agerpres.

back to top