PRIA AML Conference Republica Moldova-10 februarie 2022, LIVE de la 11,00

10.02.2022 - ONLINE

A trecut un an de la intrarea în vigoare a modificarilor care privesc AML în Moldova

  • Entitățile raportoare – băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții, și-au indeplinit obligațiile?
  • Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?
  • Cum au fost implementate măsurilre de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?
  • Cum a fost activitatea organelor desupraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională Moldovei  Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul central unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
  • Ce rol au Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor?
  • Cum au fost făcute controalele?
  • Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: au fost aplicate îm tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
  • Ce au invățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
  • Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?
  • Vor mai fi alte modificari AML în curând?

START

801
DAYS
19
HOUR
27
MIN
29
SEC

SPEAKERS

Elena PUI

Secretar – General, CNPF

Ecaterina AVDEEVA

Director, Direcția Conformitate, FinComBank

Alexandru SAVVA

Director, Depozitarul Central Unic

Lilia CHIRTOACĂ

Președinte, Camera Notarială Moldova

Vladimir DOLGHI

Vicepreședinte al Consiliului director, ACAP RM

Raluca VOIVOZEANU

Moderator: CEO, PRIA CONFERENCES

Ştefan Baciu

Country Manager România şi Republica Moldova, SAS

Valeria Secaș

Șef al Serviciului cooperare națională și internațională, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Alina Oșoianu

Director Executiv, BNAA

Dorin Condrat

Șef al Serviciului Supraveghere și Conformitate din cadrul SPCSB

AGENDA

Start conferinta online

11:00 - 11:15

Online Panel

11:15 - 13:15

Q&A. Concluzii

13:15 - 13:45
Este de interes pentru:
Bănci
Societăți de plata, Emitenți monede digitale
Entități și audit contabilitate
Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
Furnizori de servicii poștale
Agenți imobiliari
Avocați, notari și alți liberi profesioniști
Organizatorii jocurilor de noroc
Și nu numai

LOCATION

ONLINE

PARTNERS

CONTACT US

We are at your disposal for details on the event.
CONTACT
back to top