În anul 2016 valoarea producţiei ramurii agricole a crescut cu 2,5% comparativ cu anul 2015

Conform unui comunicat de presă al Institutului Național de Statistică, în comparaţie cu anul precedent valoarea producţiei vegetale a crescut cu 5,3%, iar valoarea serviciilor agricole cu 3,5%.

Vom analiza producția din 2017 la PRIA Agriculture în 28 septembrie și tot atunci vom premia Fermierii Români. În cadrul Galei PRIA Romanian Farmers. Vezi editia de anul trecut aici

Valoarea producţiei animale a anului 2016 a scăzut cu 2,4 % comparativ cu anul precedent.

Tabel : Valoarea producţiei ramurii agricole

Structura valorii producţiei anului 2016 nu a prezentat modificări semnificative în comparaţie cu anul precedent. Ponderea producţiei vegetale a fost de 65,1%, ponderea producţiei animale de 33,6%, iar serviciile agricole au avut o pondere de 1,3%.

Structura valorii producţiei vegetale, pe principalele grupe de culturi, nu a prezentat modificări semnificative în anul 2016 comparativ cu anul precedent. Ponderea valorii culturilor de plante uleioase şi de cartofi a crescut cu 1,9 puncte procentuale, respectiv cu 0,8 puncte procentuale. Ponderea valorii culturilor de legume (inclusiv pepeni) şi de plante de nutreţ a scăzut cu 1,8 puncte procentuale, respectiv cu 0,9 puncte procentuale.

Structura valorii producţiei vegetale pe principalele grupe de culturi

 

Structura valorii producţiei animale la principalele specii şi grupe de produse este similară în anul 2016 comparativ cu anul precedent, cu mici variaţii. La produsele obţinute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică şi la bovine ponderea a crescut cu 0,6 puncte procentuale, respectiv 0,4 puncte procentuale. La păsări ponderea a scăzut cu 0,4 puncte procentuale

Structura valorii producţiei animale pe principalele specii şi grupe de produse

Informaţii suplimentare:  Concepte şi definiţii Producţia ramurii agricole este determinată conform metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice pentru Agricultură” şi cuprinde: valoarea tuturor producţiilor de produse agricole (inclusiv valoarea producţiei de vin obţinută în unităţile agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie) şi valoarea serviciilor agricole efectuate de unităţile specializate. Această producţie nu cuprinde: valoarea consumului de sămânţă din producţie proprie pentru culturile la care însămânţările se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaţi în producţia de vin a unităţilor agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie, valoarea laptelui consumat de animale, valoarea ouălor puse la incubat şi pierderile la producători după recoltare. În plus producţia ramurii agricole cuprinde valoarea activităţilor secundare neagricole neseparabile şi este diminuată cu valoarea laptelui transformat în derivate (produse obţinute din prelucrarea laptelui) în aceeaşi fermă. Activităţile secundare neagricole neseparabile sunt activităţi legate direct de producţia agricolă care nu pot fi separate de activitatea agricolă principală din punct de vedere al costurilor (ex.: producerea brânzeturilor în ferma zootehnică). Producţia ramurii agricole este exprimată în preţuri de bază (preţurile la producător la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) ale fiecărui an.

___________Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Informaţii suplimentare se pot obţine din lucrarea “Valoarea producţiei ramurii agricole în anul 2016, pe produse şi grupe de produse” – date semidefinitive – iulie 2017. Datele definitive privind valoarea producţiei ramurii agricole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judete în anul 2016 vor fi elaborate în luna octombrie 2017. Următorul comunicat de presă referitor la valoarea producţiei ramurii agricole va apărea în luna iulie 2018.

back to top