COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2017, PRODUSUL INTERN BRUT ÎN TRIMESTRUL II 2017 A FOST, ÎN TERMENI REALI, MAI MARE CU 1,6%1. 

 • Faţă  de  acelaşi  trimestru  din  anul  2016,  Produsul  intern  brut  a  înregistrat  o 
  creştere cu 5,9% pe seria brută şi cu 5,7% pe seria ajustată sezonier;  
 • In  semestrul  I  2017,  Produsul  intern  brut  a  crescut,  comparativ  cu  semestrul  I 
  2016, cu 5,8%, pe seria brută şi cu 5,7% pe seria ajustată sezonier.
 • Seria ajustată  sezonier a  Produsului intern  brut  trimestrial a fost  recalculată  ca 
  urmare  a  includerii  estimărilor  pentru  trimestrul  II  2017,  fiind  revizuită  faţă  de 
  varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 171 din 7 iulie 2017. 

  Evoluţia  Produsului  intern  brut  trimestrial  în  perioada  2015  ‐  2017,  calculată  ca  serie  brută  şi  serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Seria ajustată sezonier 
In trimestrul II 2017, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,6%.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,7%.
In semestrul I 2017, comparativ cu semestrul I 2016, Produsul intern brut a crescut cu 5,7%.

Serie brută 
Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut în trimestrul II 2017 a înregistrat o creştere cu 5,9%.
In semestrul I 2017, comparativ cu semestrul I 2016, Produsul intern brut a crescut cu 5,8%.

Revizuiri 
Ca  urmare a  revizuirii  seriei  brute  prin  includerea  estimării  Produsului  intern  brut  pentru  trimestrul II
2017 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2017, publicată în comunicatul de
presă nr. 171 din 7 iulie 2017. Astfel, rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, au fost revizuite de la 101,7% la 101,8%.

Seriile  ajustate  sezonier  se  recalculează  trimestrial  ca  urmare  a  modificării  modelelor  adoptate,a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

back to top