Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost desemnat autoritate de management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Având în vedere opinia Autorității de Audit nr. 61661/01.08.2017 privind conformitatea autorității de management cu criteriile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost desemnat, prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5585/07.08.2017 autoritate de management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri MaritimeMinisterul Finantelor Publice a fost desemnat Autoritatea de certificare a acestui program operational.

Prin urmare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Managent pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Martime va putea solicita rambursarea cheltuielilor eligibile aferente Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, contribuind astfel la atragerea fondurilor europene în economia României, se menționează într-o informare de presă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ordinul nr. 5585/07.08.2017 poate fi accesat la adresa: http://ampeste.ro/docs/POPAM/OMD_5585_-_07.08.2017_-_POPAM.pdf

back to top