FGA poate primi cereri de plata si de deschidere a dosarelor de dauna

Persoanele fizice și juridice care au de recuperat bani de la Carpatica Asig, fie din daune, fie din contractele în derulare pe care vor să le denunțe, pot depune, începând din 2.08.2016, o cerere în acest sens la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), se arată într-un comunicat de presă al Fondului.

 

“Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a luat act de publicarea în Monitorul Oficial nr. 586/02.08.2016, a Deciziei ASF nr. 1.498/27.07.2016 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvență, declanșarea procedurii de faliment și retragerea autorizației de funcționare a societății ‘Carpatica Asig’ S.A. De la această dată, creditorii de asigurări ai societății Carpatica Asig S.A. pot solicita FGA plata sumelor cuvenite”, se menționează în comunicat. Tot după data publicării deciziei, Fondul de Garantare a Asiguraților poate proceda, la cererea posibililor creditori de asigurări ai Carpatica, la deschiderea dosarelor de daună pentru evenimente întâmplate între data publicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și cea a denunțării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

În plus, sursa citată menționează că, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei ASF, compania este obligată să predea FGA evidența contractelor de asigurare în vigoare la data publicării Deciziei, evidența completă a dosarelor de daună și evidențele tehnico — operative și contabile aferente contractelor și dosarelor.“FGA va desemna în termen de 30 de zile o Comisie Specială, formată din proprii specialiști, în vederea aprobării sumelor solicitate la plată din disponibilitățile sale. După preluarea evidențelor societății Carpatica Asig S.A., FGA va publica pe site-ul propriu, www.fgaromania.ro, lista potențialilor creditori de asigurări ai companiei’, notează sursa citată.Fondul menționează, însă, că nu poate începe plățile decât după ce instanța de judecată va stabili, definitiv, falimentul Carpatica Asig, iar acestea nu vor putea depăși 450.000 de lei pe creditor.În data de 28 iulie, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât retragerea autorizației de funcționare a societății Carpatica Asig, pe baza unui set de rapoarte care au evidențiat starea de insolvență a acesteia, și promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, în temeiul Legii 503/2004 (republicată) și a Legii 85/2014. În baza acestei hotărâri a Consiliului, s-a emis Decizia nr. 1.498/27.07.2016, care a fost transmisă societății și care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. ASF precizează că Hotărârea Consiliului de retragere a autorizației Carpatica Asig a avut la bază concluziile Raportului de audit financiar pe 2015 întocmit de firma Mazars, coroborate cu Raportul de evaluare elaborat de Deloitte, precum și cu Raportul de îndeplinire de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a mandatului de administrator temporar.

Conform Deciziei ASF, societatea are obligația ca în termen de 30 de zile de la publicarea documentului în Monitorul Oficial să predea Fondului de Garantare a Asiguraților evidențele complete ale dosarelor de daună, în vederea publicării listei potențialilor creditori în asigurări, conform art. 23, alin. 1 din Legea nr. 503/2004 republicată. Totodată, mandatul FGA de administrator temporar al Carpatica Asig va fi prelungit în vederea îndeplinirii acestei obligații de către societate. Numărul dosarelor de daună deschise până la data de 31 mai 2016 se ridică la 26.520. Polițele de asigurare emise de Carpatica Asig rămân în vigoare până la data expirării.

Datele oficiale arată că societatea avea, la 30 iunie, un portofoliu de 1.310.852 de contracte de asigurare, dintre care 936.089 polițe RCA.

back to top