ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro

Luând în considerare Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, întrucât agricultura reprezintă una dintre prioritățile majore ale Guvernului și potrivit prevederilor Programului de guvernare 2017 – 2020, Capitolul „Politici agricole și de dezvoltare rurală” – Programul de susținere pentru produsul carne de porc, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Se aprobă programul multianual de susținere a cărnii de porc, denumit în continuare Program carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro.

Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, prin care se acordă ajutoare de stat destinate depășirii dificultăților din sector, în sensul dezvoltării activității de creștere a porcinelor și al menținerii cel puțin a nivelului actual de producție.

Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României pentru perioada 2017 – 2020.

Sursa www.madr.ro

back to top